grosskopf_trat

Podmínky užívání

Během užívání trati jsou jezdec i doprovod povinni řídit se provozním řádem (jízda bez vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek apod.) a pokyny správce trati. Během závodů jsou jezdci, doprovod i diváci povinni řídit se pokyny pořadatele.

Rezervaci tratě pro vlastní účely: +420 602 490 125